Quyết Định 857/QĐ-QLD 2018 rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam

Quyết Định 857/QĐ-QLD 2018 rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam

Quyết định 857/QĐ-QLD 2018 rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam được ban hành năm 2018. cafegoc.com xin cập nhật chi tiết cụ thể, mời quý độc giả tham khảo.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

Số: 857/QĐ-QLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC RA KHỎI DANH MỤC CÁC THUỐC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM, ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH VÀ THU HỒI THUỐC ĐANG LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

———-

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Trên cơ sở báo cáo của các công ty về việc Cơ quan quản lý Dược n Độ thông báo rút giấy phép lưu hành thuốc;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi toàn bộ các thuốc có tên trong Danh mục các thuốc rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi ban hành kèm theo Quyết định này.

Lý do: Cơ quan quản lý dược Ấn Độ đã có quyết định rút giấy phép lưu hành và thu hồi thuốc.

Điều 2. Giao công ty đăng ký phối hợp với nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối thuốc thực hiện thu hồi, hủy toàn bộ thuốc và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược theo đúng quy định tại Luật Dược năm 2016.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo giám sát việc thực hiện công tác thu hồi và hủy các thuốc nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các đơn vị kinh doanh thuốc, Giám đốc cơ sở đăng ký và/hoặc nhà sản xuất các thuốc nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Cục Quân Y – Bộ Quốc phòng, Cục Y tế, B05 (Bộ Công an);
– Cục Y tế Giao thông vận tải – Bộ Giao thông vận tải;
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
– Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản Khám, chữa bệnh, Thanh tra Bộ Y tế, Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP. HCM;
– Tổng Công ty Dược Việt Nam, Các Công ty XNK Dược phẩm;
– Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
– Website Cục QLD, Tạp chí Dược & Mỹ phẩm-Cục QLD;
– Lưu: VT, Các Phòng thuộc Cục QLD, ĐKT(02).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tất Đạt

DANH MỤC

CÁC THUỐC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH, ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH TRÊN TOÀN QUỐC VÀ THU HỒI TOÀN BỘ CÁC THUỐC ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 857/QĐ-QLD ngày 28 tháng 12 năm 2018)

1. Cơ sở đăng ký thuốc: Panacea Biotec Limited (đ/c: Malpur, Baddi, Tehsil- Nalagarh, Dist. Solan – 173205, Himachal Pradesh, India).

1.1. Cơ sở sản xuất thuốc: Panacea Biotec Ltd. (đ/c: B-1Extn./G3, Mohan Cooperative Indl.Estate, Mathura Road, New Delhi-110 004, India).

STT

Tên thuốc

Hoạt chất, Hàm lượng

Dạng bào chế

Số đăng ký

1.

Toff Plus Capsules

Paracetamol 500mg; Dextromethophan HBr 15mg; Chlorpheniramin maleat 2mg; Phenylephrin HCl 10mg

Viên nang cứng

VN2-118-13

2. Cơ sở đăng ký thuốc: Công ty cổ phần dược phẩm Tenamyd (đ/c: Lô Y01-02A- KCN/KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. H Chí Minh).

2.1. Cơ sở sản xuất thuốc: Medopharm (đ/c: 34B-Industrial Area, Malur-563 130, Karnataka, India).

STT

Tên thuốc

Hoạt chất, Hàm lượng

Dạng bào chế

Số đăng ký

2.

Rhumenol Flu 500 NK

Acetaminophen 500mg; Loratadin 5mg; Dextromethorphan HBr 15mg

Viên nén bao phim

VN-18444-14

3. Cơ sở đăng ký thuc: Công ty TNHH thương mại Thanh Danh (đ/c: Tòa nhà Taasah, phòng 3, tầng 2, số 749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh).

3.1. Cơ sở sản xuất thuốc: Cachet Pharmaceuticals Pvt., Ltd. (đ/c: Village Thane, Baddi, Teh, Nalagarh Dist, Solan (Himachal Pradesh) 173 205, India).

STT

Tên thuốc

Hoạt chất, Hàm lượng

Dạng bào chế

Số đăng ký

3.

Pamagin C

Cetirizin HCl, Dextromethorphan HBr, Acetaminophen, Phenylephrine HCl, Kẽm Gluconate, Menthol

Sirô

VN-10851-10

Danh mục gồm 01 trang 03 thuốc./.

Quyết định 857/QĐ-QLD 2018 rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam, các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện chấp hành. cafegoc.com luôn đồng hành cùng bạn, sẻ chia nhiều thông tin pháp luật hữu ích, mời quý độc giả tham khảo.

Y Tế – Tags: Quyết định 857/QĐ-QLD 2018

 • Quyết định 6193/QĐ-BYT 2018 Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ 1-5 tuổi năm 2018-2019

 • Quyết định 185/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 19 thuốc nước ngoài được cấp đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 82

 • Quyết định 5083/QĐ-BYT 2017 kỹ thuật phun mù nóng trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết

 • Quyết Định 943/QĐ-LĐTBXH 2019 về kế hoạch mua sắm tài sản 2019

 • Công văn 3691/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc tổ chức đánh giá độc lập kết quả thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT và Quyết định 3638/QĐ-BYT

 • Quyết định 1125/QĐ-TTg 2017 Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn 2016-2020

 • Quyết định 1067/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phòng, chống lao tỉnh Bình Dương

 • Công văn 20299/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

 • Công văn 14355/QLD-GT về việc vướng mắc khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

 • Quyết định 205/QĐ-QLD 2016 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

 • Quyết định 37/2017/QĐ-UBND Bắc Giang về ATTP thuộc trách nhiệm ngành Công Thương

 • Quyết định 08/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu

 • Quyết Định 73/2011/QĐ-TTg Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Công Chức, Viên Chức các cơ sở Y Tế

 • Công văn 20297/QLD-GT về việc triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP

Chia sẻ